BLOG

Telefonía para empresas: Claves para ponerla al servicio de tu negocio

Blog

Telefonia per empreses: Claus per posar-la al servei del teu negoci

Telefonia per empreses: Claus per posar-la al servei del teu negoci

La teva empresa té el tipus de línia telefònica correcta per al servei que ofereix? Quina opció has de contractar per al teu nou negoci? Pots estalviar costos i augmentar funcionalitats en el servei de telefonia de la teva empresa? Si ets empresari o emprenedor, t'hauràs fet moltes vegades aquest tipus de preguntes. I és que escollir una cosa tan transcendental per a un projecte com el servei de telefonia entre tantes opcions, sistemes i tarifes, mai no ha estat senzill.

En un món tan interconnectat com el món en què vivim, el més important a l'hora de crear un negoci és tenir un bon sistema per comunicar-se amb els clients. A això, cal sumar-hi dos aspectes fonamentals més: estalviar costos i garantir la fiabilitat del servei, atès que es tracta de sistemes que farem servir cada dia i dels quals dependrà, en molts casos, la imatge i la reputació de la companyia.

Així mateix, la comunicació entre els mateixos treballadors de la companyia —els quals moltes vegades ni tan sols són a prop geogràficament— és clau; si la comunicació falla, serà molt difícil mantenir la coordinació i aconseguir que el treball en equip funcioni.

OPCIONS DE TELEFONIA PER A NEGOCIS

En l'actualitat existeixen tres tipus de tecnologies en aquest àmbit: l'analògica, la digital i la IP. L'opció de telefonia empresarial que millor s'adapti a les característiques del teu projecte o negoci dependrà de diversos aspectes.

El primer aspecte a tenir en compte serà el volum de trucades que creus que rebrà la teva empresa; és a dir, si necessitaràs un servei complet d'atenció al client amb un gran call center  o si, al contrari, només seran comunicacions esporàdiques. A més a més, hauràs de considerar l'origen de les trucades, ja que les numeracions són diferents en funció d'això. El més recomanable és establir una numeració que sigui «propera» al client, ja que això li genera confiança.
La telefonia analògica. Són les línies clàssiques de trucades, pensades només per a la transmissió de veu, tot i que en alguns casos també poden transportar dades (fax o ADSL).  Aquest sistema de telefonia per a empreses permet una única comunicació per cada línia que es contracti i cada línia té el seu propi número geogràfic identificatiu.

Telefonia digital. Amb més capacitat de transmissió, ja que la veu i les dades poden viatjar alhora. Són línies que formen part d'allò que es coneix com a xarxa digital de serveis integrats (XDSI o ISDN, per les seves sigles en anglès) i que permeten dues comunicacions al mateix temps de veu o de dades. Normalment, en aquests sistemes, a través d'una centraleta virtual, un d'ells es fa servir per a les trucades de sortida i un altre per a les entrants si un dels dos sistemes està comunicant.

Telefonia IP. A Espanya són els sistemes de telefonia més emprats, tant per les pimes com per les grans empreses. Es tracta d'un canal de veu que es transmet a través d'Internet i que és capaç de connectar una centraleta amb el proveïdor VOIP. El nombre de canals disponibles és tan ampli com permeti l'amplada de banda. No hi ha línies «físiques» com a tal, sinó que és una sèrie de connexions de dades que permeten fer les trucades, i el nombre de converses que es poden dur a terme és gairebé il·limitat, ja que no depenen d'una línia física. Els diversos números estaran allotjats al núvol i poden ser utilitzats des de diferents dispositius a qualsevol lloc del món. Ofereix grans avantatges per als negocis els quals treballadors dels quals són en indrets diferents.

A més a més, existeixen diverses numeracions per a empreses:

    •    Números 900: són números sense cost per a l'usuari i solen ser emprats per empreses que tenen un gran volum de trucades. Són habituals en els serveis que, per llei, han de tenir un número gratuït, com ara la llum, l'aigua o el gas.
    •    Números 901: el cost és compartit entre l'empresa i la persona que truca. Són molt emprats en gestions comercials o administratives.
    •    Números 902: en aquest cas, el client assumeix la totalitat del preu de la trucada. Habitualment són números escollits per les companyies que ofereixen incentius comercials.
    •    Línies fixes: gràcies a les línies virtuals, aquestes línies permeten escollir una numeració de qualsevol regió espanyola o internacional i no necessiten una instal·lació de línia física, ja que les trucades es poden rebre a través de serveis de VOIP o desviar-se a uns altres números. En aquests casos, el cost associat es redueix de manera considerable respecte de la línia fixa tradicional.

Ja t'has decidit pel sistema que millor s'adapta al teu projecte? Sigui quina sigui la teva opció, no cal que busquis res més. El millor suport i assessorament el trobaràs a CaixaBank Payments & Consumer. Estem segurs que junts portarem el teu negoci a dalt de tot! Informa-te'n aquí

Descarrega la nostra App