BLOG

Blog

Lísing o rènting? Quina és l'opció més rendible?

Lísing o rènting? Quina és l'opció més rendible?

El lísing i el rènting són dues opcions de finançament cada vegada més freqüents; una alternativa a la compra tradicional o al préstec que s'ofereix per al gaudi i obtenció de béns nous, principalment vehicles, equips tecnològics (televisors, ordinadors, telèfons, etc.), màquines o equipament per a sectors concrets.

Cap fórmula és millor que l'altra, sinó que cada una respon a una necessitat i funcionalitat. Decantar-se per un lísing o un rènting pot ser una tasca complexa, ja que existeixen grans similituds, encara que les diferències són significatives. Saps diferenciar-los?

Principals diferències entre lísing i rènting

Qui pot contractar-lo:
El lísing només es pot oferir a empreses i autònoms, mentre que el rènting és una eina de finançament a la qual també poden accedir els particulars.

Finalitat
Ambdós són contractes de lloguer que impliquen el pagament d'una quota fixa mensual, però la finalitat de cadascun d'aquests productes financers és diferent. El lísing va encaminat al finançament d'una inversió, a la possessió final d'un bé nou, ja que el contracte d'arrendament té en compte l'opció de compra en finalitzar el període. Per la seva banda, en el contracte de rènting no figura l'opció de compra al final del període, per bé que és cert que es permet l'adquisició del bé pagant el valor residual. Així doncs, el rènting és un instrument financer enfocat a l'obtenció funcional d'un bé; cerca més la funcionalitat que la inversió.

Serveis associats
Un dels grans avantatges del rènting és que la quota fixa mensual inclou les despeses de manteniment, reparacions, servei de substitució, etc. Aquests serveis no es tenen en compte en el lísing. Així doncs, el rènting permet gaudir de l'ús d'un bé nou durant un període limitat sense necessitat de fer una gran inversió ni atendre sobrecostos derivats de reparacions.

Durada del contracte
La durada mínima del lísing és de dos anys i no existeix màxim, encara que aquest sol coincidir amb la vida útil de l'equip o vehicle. Per part seva, el rènting es caracteritza per la seva flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de l'arrendatari; no hi ha períodes mínims de durada i està orientat al curt/mitjà termini.

Opcions al venciment del contracte
En el lísing, quan venç el contracte, el titular pot comprar el bé mitjançant el pagament del valor residual que consti en el contracte. Si no tria aquesta opció, pot sol•licitar la renovació o pròrroga del contracte negociant noves quotes, o renovar el bé i posar en marxa un nou contracte.

En el rènting, existeixen dues alternatives: la devolució del bé o la renovació del contracte. D'aquí que el rènting sigui una eina útil per a persones i empreses interessades en la renovació constant dels seus vehicles o sistemes informàtics sense fer grans inversions.

Et quedis amb l'opció que et quedis, des de CaixaBank Payments & Consumer estem disposats a donar-te suport amb assessorament i una resposta àgil i ràpida per diferenciar-te en el dia a dia del teu negoci. Informa-te'n aquí

Descarrega la nostra App